นักศึกษาโชเสียวหุ่นดีมาก,Students show a very good sensitivity,学生は非常に良好な感度を示し、

นักศึกษาโชเสียวหุ่นดีมาก,Students show a very good sensitivity,学生は非常に良好な感度を示し、

Leave a Reply